Obliczanie siły wypadkowej - przypadek 1

Siły działające wzdłuż jednej prostej i zgodnie skierowane

Załóżmy, że początkowo mamy dwie siły: F1  i F2, które mają taki sam kierunek i zwrot, choć mogą różnić się wartościami.

Znajdziemy ich siłę wypadkową.

W tym celu.

1. przesuniemy drugi wektor (równolegle) tak, aby jego początek pokrył się z końcem pierwszego wektora.

2. Narysujemy siłę wypadkową, która będzie miało początek w początku pierwszego wektora i koniec, w końcu drugiego wektora

Obliczenia na liczbach

Z tej konstrukcji widać, że w takim przypadku długość wektora siły wypadkowej jest sumą długości wektorów składowych:

lub zapisując wartości wektorów jako symbole bez znaku strzałki:

Fwypadkowa = F1 + F2