Dlaczego siła jest tak ważną wielkością?

Siła jest wielkością niezwykle użyteczną dlatego, że dla bardzo wielu sytuacji możemy z góry określić jaka będzie wartość działających sił. Wszystko to wnioskujemy na podstawie warunków w jakich znajdują się ciała. Np.:

jeżeli ciało styka się z innym ciałem, to dość prawdopodobne jest, że to drugie ciało będzie działać siłą nacisku, ew. siłą tarcia, czy siłami napięcia powierzchniowego.
jeśli ciało jest przyczepione do ściśniętej lub rozciągniętej sprężyny, to wiemy że na to ciało powinna działać siła sprężysta.
jeśli ciało znajduje się w wodzie (lub w innym płynie), to wiemy że na to ciało powinna działać siła wyporu.
jeśli ciało się porusza w jakimś ośrodku, lub po chropowatej powierzchni (przynajmniej w jakimś stopniu chropowatej) to wiemy że na to ciało powinna działać siła tarcia.
jeśli ciało znajduje się w polu grawitacyjnym (np. na powierzchni jakiejś planety, lub w pobliżu ciała niebieskiego posiadającego znaczącą masę), to wiemy że na to ciało powinna działać siła grawitacyjna.
jeśli ciało znajduje się pod działaniem magnesu, lub elektromagnesu, to wiemy że na to ciało może działać siła magnetyczna (zależy to jednak od pewnych dodatkowych warunków).
jeśli ciało jest naładowane ładunkiem elektrycznym i znajduje się w polu elektrycznym (czyli w pobliżu naładowanych elektrycznie ciał), to wiemy że na to ciało powinna działać siła elektrostatyczna.

Własności tych (i innych sił) są dość dobrze poznane przez fizykę. Dlatego znajomość sił pozwala na przewidzenie zachowania się ciał pod ich wpływem. A dzięki temu można już bardzo dużo powiedzieć o tym co się będzie działo, lub dlaczego będzie się działo w ten właśnie sposób. I po to właśnie tworzy się naukę

kliknij, aby rozwiązać ten rebusik