Obliczanie siły wypadkowej - przypadek 4

Wektory są ustawione prostopadłe

W przypadku gdy początkowe wektory sił są ustawione prostopadle obliczenie jest łatwiejsze niż w innych przypadkach.

Wtedy można zastosować twierdzenie Pitagorasa

lub zapisując wartości wektorów jako symbole bez znaku strzałki: