Przykład III zasady dynamiki Newtona 
Przykład 2 – zasada odrzutu

Przyjrzyjmy się sytuacji na rysunku poniżej. Tutaj chłopiec odpycha  nogą sanki. 
To, że sanki są odepchnięte i poruszają się zgodnie z działaniem siły, nie jest jednak jedynym efektem. Bo chłopiec sam się od tych sanek odpycha. I siła popychająca działająca ze strony chłopca na sanki jest dokładnie równa (co do wartości) sile odepchnięcia się chłopca od sanek. Zwroty obu sił są przeciwne.

Fch->s = - Fs->ch

Powyższa sytuacja jest prostym przypadkiem zasady odrzutu.

Zasada odrzutu leży u podstaw działania napędu w samolotach odrzutowych i rakietach.

Siła wymuszająca ruch tych pojazdów latających powstaje dzięki "odpychaniu się" ich od gazów wylotowych powstających w komorze spalania silnika odrzutowego. Gazy te poruszają się w jedną stronę, a rakiet, czy samolot - w przeciwną.

 

I znowu dla sił obowiązuje III zasada dynamiki 

Frakiety->gazy odrzutowe = - Fgazów odrzutowych->rakietę