Zastosowanie II zasady dynamiki Newtona 

Przykład 1 - rozpędzanie bryły lodu

Jest to właściwie najprostszy przypadek zastosowania II zasady dynamiki - bezpośrednie obliczenie wartości ze wzoru.

Treść problemu

Wyobraźmy sobie, że na bardzo gładkiej lodowej powierzchni ktoś położył sporą bryłę lodu o masie 5 kg.

Załóżmy przy tym dla uproszczenia rozważań, że lód jest absolutnie gładki i na nie hamuje bryły gdyby zaczęła się ona poruszać.

Jeśli teraz na bryłę zadziałamy poziomą siłą F = 20 N

Wtedy siła ta zacznie rozpędzać ten kawał lodu, czyli nadawać mu przyspieszenie a.

Naszym zadaniem jest obliczenie wartości tego przyspieszenia

Obliczamy

Wartość tego przyspieszenia będzie dane znanym wzorem (II zasada dynamiki Newtona):

Tutaj

F – będzie siłą działającą na bryłę (20 N)
m – będzie masą bryły (5 kg)
a
– przyspieszenie bryły (niewiadoma)

czyli

a = 4 m/s2

Bryła uzyska przyspieszenie o wartości  4 m/s2.